Stabilizator kręgosłupa i szyi

U osób z rozpoznanym zaburzeniem, zniekształceniem lub potencjalnym schorzeniem kręgosłupa, w przypadku którego może pomóc zastosowanie zewnętrznego wsparcia mechanicznego, lekarz może zalecić stosowanie kołnierza ortopedycznego bądź też gorsetu lub pasa ortopedycznego. Usztywniacze kręgosłupa i szyi najczęściej stosuje się w leczeniu bólu krzyża, urazów, zakażeń, osłabienia mięśniowego, schorzeń szyi i osteoporozy. Unieruchamiają one i podtrzymują kręgosłup, gdy istnieje stan wymagający leczenia. W zależności od rodzaju stosowanego modelu mogą one ustawić kręgosłup pozycji neutralnej, prostej, w przeproście, w zgięciu lub w pozycji zgiętej w bok.
 
Usztywniacze kręgosłupa stosuje się z różnych przyczyn – w celu opanowania bólu, zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia dalszych urazów, umożliwienia zajścia procesu gojenia, skompensowania osłabienia mięśniowego i zapobieżenia wystąpieniu zniekształceń lub ich skorygowania. Zapewniają bezpieczny, nieinwazyjny sposób zapobiegania przyszłym problemom lub pomocy w uzyskaniu wyleczenia istniejącego stanu. Chociaż działania usztywniaczy ortopedycznych są na ogół korzystne, mogą powodować utratę funkcji mięśni ze względu na brak aktywności. Stosowanie tych przyrządów może czasem prowadzić do uzależnienia psychicznego od ich używania, więc nawet gdy pacjent jest już zdrowy i gotowy do zdjęcia gorsetu, odczuwa potrzebę jego noszenia w celu uzyskania podpory fizycznej.
 
Stosowanie usztywniaczy kręgosłupa i szyi jest szeroko akceptowane. Są to skuteczne narzędzia w leczeniu zaburzeń kręgosłupa. W rzeczywistości ich używanie jest zalecane przez ponad 99% lekarzy ortopedów.
 
Usztywniacze kręgosłupa i szyi nie są czymś nowym – są stosowane od wieków. Gorsety lędźwiowo-krzyżowe (usztywniające dolną część pleców) były stosowane już w 2000 r. p.n.e.! Bandaże i szynowe usztywniacze kręgosłupa i szyi używano w 500 r. n.e. w leczeniu skoliozy. Ostatnio pomoce ortopedyczne z tej grupy stały się popularnym sposobem zapobiegania występowaniu pierwotnego i wtórnego bólu w dolnej części kręgosłupa.
 
Dostępnych jest ponad 30 rodzajów usztywniaczy kręgosłupa przeznaczonych do stosowania w leczeniu jego zaburzeń. Poniżej opisano kilka najpopularniejszych rodzajów: