Kręgoszczelina i kręgozmyk

Kości kręgosłupa są ułożone w taki sposób, aby nadawać kręgosłupowi stabilność. Uszkodzenie lub wady struktur podporowych kręgosłupa lędźwiowego mogą stanowić źródło bólu kręgosłupa. Pęknięcie pierścienia kostnego kręgosłupa jest nazywane kręgoszczeliną. Jeśli pęknięcia pojawią się po obu stronach pierścienia kostnego, kręg może się wyśliznąć do przodu. Stan ten jest nazywany kręgozmykiem. Te dwa stany występują w populacji z częstością od 5% do 6%.