Choroba Scheuermanna

Choroba Scheuermanna jest „rozwojowym" rodzajem kyfozy. Oznacza to, że rozwija się w trakcie wzrostu ciała. Prawidłowe kręgi mają kształt prostokątny i są ułożone jeden na drugim jak cegły, z miękką poduszeczką w postaci krążka międzykręgowego między każdą ich parą. W przebiegu choroby Scheuermanna przednia część kręgów ulega pochyleniu i przyjmują one kształt klinowaty. Powoduje to pochylenie się kręgosłupa w przód w większym stopniu niż u zdrowej osoby. Choroba Scheuermanna rozwija się u nastolatków, gdy ich kości dalej jeszcze rosną. Stwierdza się ją u około 1% ludzi z tej grupy wiekowej i występuje u chłopców równie często, jak u dziewcząt.