Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

Reumatoidalne zapalenie stawów (określane skrótem RZS) jest chorobą, która działa na wszystkie stawy maziówkowe organizmu, w tym na kręgosłup. U chorych na RZS wpływ zapalenia stawów na kręgosłup może być zmienny – od objawów minimalnych do zagrażającego życiu ucisku na rdzeń kręgowy, który wymaga skomplikowanej operacji stabilizującej kręgosłup i zmniejszającej stopień ucisku.