Jakie są przyczyny złamania kompresyjnego

Złamania kompresyjne kręgosłupa występują zasadniczo w związku ze zbyt dużym naciskiem na trzony kręgów. Do takiego złamania dochodzi wtedy, gdy trzon kręgu zapada się, powodując przyjęcie przez niego klinowatego kształtu. Tkanka kostna w jego wnętrzu ulega pokruszeniu lub ściśnięciu.
 
Złamanie kompresyjne może wystąpić, gdy kręgosłup jest zgięty do przodu, a równocześnie działają na niego siły nacisku w dół. Na przykład upadek na podłogę w pozycji siedzącej powoduje zgięcie kręgosłupa i wyrzucenie głowy do przodu. Ta pozycja, połączona z naciskiem na pośladki, powoduje skoncentrowanie oddziałujących sił na przedniej części kręgosłupa, czyli na trzonach kręgów.
 
Istnieje kilka przyczyn złamań kompresyjnych.
 
Osłabienie kręgu
Jeśli kręg będzie zbyt słaby, aby utrzymać zwykły nacisk, nawet bardzo niewielka siła może spowodować jego zapadnięcia się. Większość zdrowych kości wytrzymuje duży nacisk i kręgosłup wykazuje zdolność do absorpcji wstrząsów. Jednak w przypadku działania zbyt dużych sił może dojść do złamania jednego lub większej liczby kręgów.
 
Osteoporoza
Osteoporoza stanowi częstą przyczynę złamań kompresyjnych kręgosłupa. Choroba ta powoduje rozrzedzenie struktury kostnej, osłabiając ją na tyle, że kości stają się zbyt kruche, aby utrzymać zwykły nacisk. Ostatecznie mogą się zapaść w trakcie wykonywania zwykłych czynności, co prowadzi do złamania kompresyjnego kręgosłupa. Złamanie kompresyjne kręgosłupa jest najczęstszym rodzajem złamań związanych z osteoporozą. U czterdziestu procent wszystkich kobiet wystąpi co najmniej jedno złamanie kompresyjne kręgosłupa przed ukończeniem przez nie 80 lat.
 
W ciężkich przypadkach osteoporozy takie proste czynności, jak pochylenie się do przodu, mogą wystarczyć do spowodowania patologicznego złamania kręgu, które może prowadzić do obniżenia wzrostu i powstania garbatych pleców (nadmiernej kyfozy), zwłaszcza u kobiet w podeszłym wieku.

Uraz
Złamania kompresyjne związane z urazami mogą być wynikiem upadku, silnego skoku, wypadku samochodowego lub dowolnego zdarzenia powodującego nacisk na kręgosłup przekraczający jego wytrzymałość na złamanie.
 
Nowotwór
Nowotwór, który szerzy się na kręgosłup, osłabia jego zdolność do podtrzymania ciała i wytrzymałość na zwykłe naciski. Kości kręgosłupa są częstym miejscem przerzutów wielu rodzajów nowotworów złośliwych. Choroba może zniszczyć część kręgu, osłabiając kość, aż się zapadnie.