Ból szyi

W ciągu wielu lat nasze szyje są narażone na powtarzane obciążenia i drobne urazy. Urazy te mogą nie być bolesne w trakcie ich pojawienia się, jednak gdy są wielokrotnie powtarzane, sumują się i mogą ostatecznie doprowadzić do zwyrodnienia kręgosłupa szyjnego, powodującego ból szyi. Większość przypadków bólu szyi wynika ze zmian zwyrodnieniowych, które mogą występować w obrębie szyi. Stan ogólny kręgosłupa szyjnego zazwyczaj ma decydujące znaczenie dla okresu powrotu do zdrowia po urazie i dla tego, czy ból szyi stanie się przewlekłym problemem.

W przypadku przewlekłego bólu szyi może nie istnieć szybki środek zaradczy i może nie być możliwe całkowite wyleczenie. Z tego powodu należy natychmiast zgłosić się do lekarza, gdy tylko pojawi się ból szyi, aby nie dopuścić do jego przejścia w postać przewlekłą. Pacjent powinien współpracować z opiekującym się nim zespołem medycznym, aby przeciwdziałać problemowi powodującemu ból. Przyczyni się to do spowolnienia procesu rozwijania się zmian zwyrodnieniowych. Rolą lekarza w terapii bólu szyi jest znalezienie jego głównych przyczyn, które wymagają natychmiastowego podjęcia leczenia. Lekarz będzie również dążyć do tego, aby nie dopuścić do przejścia bólu szyi w stan przewlekły, ucząc pacjenta, w jaki sposób może spowolnić postęp procesu degeneracyjnego i zapobiegać dalszym urazom.