Anatomia

  • Kręgi, więzadła, ścięgna i nerwy
    Kręgosłup składa się z 24 niewielkich kości. Każda kość nazywa się kręgiem. Są to elementy budulcowe kręgosłupa. Wszystkie kości tworzące kręgosłup są łącznie nazywane kręgami.
  • Odcinki kręgosłupa
    Kręgosłup dzieli się na trzy główne odcinki: kręgosłup szyjny, piersiowy i lędźwiowy. Kręgosłup szyjny jest górną częścią kręgosłupa zwaną szyją. Składa się z siedmiu kręgów. Kręgosłup piersiowy stanowi środkową część kręgosłupa. Składa się z 12 kręgów. Kręgosłup lędźwiowy stanowi dolną część kręgosłupa. Na ogół jest zbudowany z pięciu kręgów, jednak niektórzy ludzie mogą mieć sześć kręgów lędźwiowych. Nie wydaje się, aby powodowało to jakiekolwiek problemy.