Odcinki kręgosłupa

Kręgosłup dzieli się na trzy główne odcinki: kręgosłup szyjny, piersiowy i lędźwiowy. Kręgosłup szyjny jest górną częścią kręgosłupa zwaną szyją. Składa się z siedmiu kręgów. Kręgosłup piersiowy stanowi środkową część kręgosłupa. Składa się z 12 kręgów. Kręgosłup lędźwiowy stanowi dolną część kręgosłupa. Na ogół jest zbudowany z pięciu kręgów, jednak niektórzy ludzie mogą mieć sześć kręgów lędźwiowych. Nie wydaje się, aby powodowało to jakiekolwiek problemy.

Poniżej kręgosłupa lędźwiowego znajduje się kość krzyżowa. Kość krzyżowa jest tak naprawdę grupą wyspecjalizowanych kręgów łączących kręgosłup z miednicą. Przed porodem kręgi te uległy zrośnięciu, tworząc jedną dużą, wyspecjalizowaną kość stanowiącą podstawę kręgosłupa i środek miednicy. Nerwy opuszczające kręgosłup w odcinku krzyżowym kontrolują funkcje jelita i pęcherza moczowego oraz zapewniają czucie w okolicy krocza.

W obrębie miednicy istnieją dwa stawy krzyżowo-biodrowe łączące kość krzyżową z kością biodrową (kością miednicy). Stawy te łączą kręgosłup z miednicą, a za jej pośrednictwem z całą dolną częścią szkieletu.

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych stawów organizmu, po obie strony powierzchni stawowych stawu krzyżowo-biodrowego pokryte są chrząstką. Jednak w odróżnieniu od nich stawy krzyżowo-biodrowe są pokryte dwoma różnymi jej rodzajami. Powierzchnie stawu w miejscach ruchomości mają zarówno powłoki hialinowe (szkliste i gładkie), jak i włóknisto-chrzęstne (gąbczaste), które się o siebie ocierają. Stawy mają również na powierzchni wiele dużych wypustek i zagłębień, pasujących do siebie jak puzzle.

Stawy krzyżowo-biodrowe są również wyjątkowe pod tym względem, że nie są dostosowane do znacznego zakresu ruchów. Często mogą ulec usztywnieniu i na ogół ulegają „zablokowaniu" z wiekiem. Wykonywane w nich ruchy mają zakres jedynie od dwóch do czterech milimetrów. Występują przy przenoszeniu ciężaru ciała i pochylaniu się do przodu. Ten niewielki zakres ruchu w stawie opisuje się jako ruch „ślizgowy". Ze względu na niewielki zakres ruchomości i złożoność budowy bardzo trudno jest wymacać ruch w stawach krzyżowo-biodrowych w trakcie badania przedmiotowego.

O stawach krzyżowo-biodrowych mówi się, że są wiskoelastyczne. Oznacza to, że główne ruchy w stawie związane są z poddawaniem się uciskowi lub z rozciąganiem. Ten ruch bardzo różni się od zawiasowego ruchu w kolanie lub kulistych ruchów w stawie biodrowym. Stawy krzyżowo-biodrowe amortyzują wstrząsy kręgosłupa poprzez rozciąganie się w różnych kierunkach. Mogą one również zapewniać mechanizm „samoistnego blokowania się”, który pomaga w chodzie. Stawy te blokują się po jednej stronie w chwili przenoszenia obciążenia z jednej nogi na drugą.