Kręgi, więzadła, ścięgna i nerwy

Kręgosłup składa się z 24 niewielkich kości. Każda kość nazywa się kręgiem. Są to elementy budulcowe kręgosłupa. Wszystkie kości tworzące kręgosłup są łącznie nazywane kręgami.
Kręgi chronią i podtrzymują rdzeń kręgowy. Na nich spoczywa większość obciążeń, którym poddawany jest kręgosłup. Każdy kręg jest zbudowany z dużej kości zwanej trzonem i z blaszek łuku kręgowego, które rozciągają się od trzonu, tworząc pierścień otaczający i chroniący rdzeń kręgowy. W skład blaszek wchodzi wyrostek kolczysty, który jest kością wyczuwalną przy przejechaniu dłonią wzdłuż czyjegoś kręgosłupa, dwa wyrostki poprzeczne, gdzie mięśnie pleców przyczepiają się do kręgów, i nasady łuku, które łączą dwie strony blaszki łuku kręgowego.
Pomiędzy każdą parą kręgów znajduje się miękka, żelowata poduszeczka zwana krążkiem międzykręgowym. Pomaga on w amortyzacji nacisków i zapobiega wzajemnemu pocieraniu się kości o siebie. Każdy kręg jest przytrzymywany przy pozostałych poprzez grupy więzadeł. Więzadła łączą kości z kośćmi. Istnieją również ścięgna w kręgosłupie, które łączą mięśnie z kręgami. W odróżnieniu od innych części ciała, takich jak kolano lub łokieć, kręgosłup zawiera również stawy. Stawy kręgosłupa są nazywane stawami międzykręgowymi. Stawy te łączą kręgi ze sobą i nadają im elastyczność, dzięki której mogą się poruszać względem siebie.
Gdy kręgi są położone jeden na drugim, ich otwory łączą się, tworząc długą, wydrążoną rurę przebiegającą wzdłuż całej długości kręgosłupa. Znajduje się w niej rdzeń kręgowy, który jest dużą wiązką milionów nerwów przenoszących sygnały z mózgu do reszty ciała i z każdej części ciała z powrotem do mózgu. Rozgałęzia się ona na trzydzieści jeden par korzeni nerwowych. Korzenie te wychodzą po obu stronach z kręgosłupa przez przestrzenie zwane otworami międzykręgowymi, znajdujące się pomiędzy każdą parą kręgów.