Części kręgosłupa i ich funkcje


Kręgosłup jest jedną z najważniejszych części ciała. Bez niego człowiek nie mógłby siedzieć i stać. Kręgosłup nadaje ciału strukturę i wspiera je. Umożliwia poruszanie się i zginanie się. Chroni również rdzeń kręgowy. Rdzeń kręgowy jest kolumną zbudowaną z nerwów łączących mózg z resztą ciała, umożliwiających kontrolowanie ruchów. Bez rdzenia kręgowego nie byłoby możliwe poruszanie jakąkolwiek częścią ciała ani funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Dlatego właśnie utrzymywanie kręgosłupa w zdrowiu jest bezwzględnie konieczne, aby zachować zdolność do aktywnego życia.  • Kręgi, więzadła, ścięgna i nerwy
    Kręgosłup składa się z 24 niewielkich kości. Każda kość nazywa się kręgiem. Są to elementy budulcowe kręgosłupa. Wszystkie kości tworzące kręgosłup są łącznie nazywane kręgami.
  • Odcinki kręgosłupa
    Kręgosłup dzieli się na trzy główne odcinki: kręgosłup szyjny, piersiowy i lędźwiowy. Kręgosłup szyjny jest górną częścią kręgosłupa zwaną szyją. Składa się z siedmiu kręgów. Kręgosłup piersiowy stanowi środkową część kręgosłupa. Składa się z 12 kręgów. Kręgosłup lędźwiowy stanowi dolną część kręgosłupa. Na ogół jest zbudowany z pięciu kręgów, jednak niektórzy ludzie mogą mieć sześć kręgów lędźwiowych. Nie wydaje się, aby powodowało to jakiekolwiek problemy.