Co powoduje chorobę zwyrodnieniową krążka międzykręgowego?

Mogą zacząć się tworzyć ostrogi kostne, niekiedy nazywane osteofitami, wokół przestrzeni, w której znajduje się krążek międzykręgowy
Mogą one również powstawać wokół stawów międzykręgowych, co może być wynikiem próby ograniczenia przez organizm nadmiernej ruchomości w danym odcinku kręgosłupa. Ostrogi kostne mogą stać się problemem, gdy zaczną wrastać do kanału kręgowego i uciskać na rdzeń kręgowy i nerwy rdzeniowe. Ten stan jest nazywany stenozą kanału kręgowego.